Trutnov je město, do kterého jsem se před mnoha lety s manželkou přistěhoval, a hned mne chytlo za srdce. Vychovali jsme zde dvě děti a zůstává v našich srdcích tím nejbáječnějším místem pro život.

Mou původní profesí je pedagogika, kterou jsem vystudoval na Karlově univerzitě a také jsem několik let byl učitele a ředitelem základní školy v Trutnově.

Dlouhých dvacet tři let jsem měl tu čest být jeho starostou. Snažil jsem se v této funkci a se svými kolegy ve vedení města, a by se ze špinavého příhraničního města stalo město prosperující a báječné pro život. Věřím, že se nám to povedlo. Také jsem však jako starosta poznal, že z úrovně komunální politiky lze sice změnit a ovlivnit mnohé, ale zdaleka ne vše, co je k rozvoji a zvyšování kvality života občanů třeba.

Řadu problémů lze vyřešit pouze systémovými změnami a řešeními, a ty lze realizovat pouze z úrovně politiky celostátní. Proto jsem usiloval o to, mít možnost hájit zájmy našeho města a regionu i zde. Díky podpoře a voličským hlasům se mi dařilo opakovaně působit jak v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, tak od roku 2013 také v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslanecký post jsem v parlamentních volbách 2021 nejenom obhájil, ale stal jsem se také předsedou Hospodářského výboru PS PČR.

Je to další možnost, ale také závazek. Proto jsem se po zralé úvaze rozhodl v prosinci 2021 rezignovat na pozici starosty města Trutnova. Budu nadále však jeho rozvoj sledovat jako zastupitel města a nadále v poslanecké sněmovně hájit a prosazovat jeho zájmy, stejně tak jako demokratické principy naší země. Zaměřím se zejména oblast dopravy, sociální oblast, školství a v neposlední řadě ekonomiku.

Chci se ale nadále, i když už ne jako starosta, potkávat s občany, naslouchat podnětům a čerpat z nich podklady pro své působení v Parlamentu ČR, aby báječným místem pro život nejen naše město, ale i kraj a naše země zůstaly.

Mgr. Ivan Adamec