S politiky na kolech

Dnešní akce „S politiky na kolech“ proběhla naprosto bez mráčků. Hlavním tématem dne byla doprava a silniční sítě, a tak jsme si jednu z nejpřetíženějších tras v kraji (HK-Smiřice) vyzkoušeli s dalšími lídry projet v sedlech kol přes cyklostezku podél Labe, což je zároveň směr navazujícího úseku D11. Při té příležitosti jsme navštívili starosty obcí Předměřice, Lochenice a Smiřice a bavili se o konkrétních problémech jejich obcí jako je např. přemíra kamionů v Předměřicích, které si přes obec zkracují cestu do nedaleké průmyslové zóny či přetížená silnice ve Smiřicích – oba problémy vyřeší do budoucna dostavba dálnice.
Při závěrečné diskuzi ve smiřickém erbovním sále jsme řešili např. liniové stavby, kde považuji za základní problém legislativu, kde se stále mění zákony a jednání váznou. Krom toho si myslím, že musí být přesně vymezené stavby, které jsou pro stát strategické a kde by měly platit tvrdší podmínky pro vlastníky. Je nutné, aby se strategie veřejně prodiskutovala, což je úkol parlamentu. Nejen proto, jsem na otázku „Co je potřeba udělat v dalších letech?“ měl jasnou odpověď – změnit legislativu. Věřím, že toho v následujících letech dosáhneme ku prospěchu nás všech.