Velká cena města Trutnova a návštěva Dvora Králové

Sobota byla plná emocionálních zážitků. Ráno jsem předal ocenění handicapovaným plavcům v rámci Velké ceny města Trutnova v plavání. Chodím sem už pěknou řádku let a vždy je to přátelské setkání.

Následovala návštěva Dvora Králové. Omrknutí srazu veteránů a pak hlavně prohlídka muzea a originálu rukopisu královédvorského. Ten byl objeven v klenuté kobce věže kostela sv. Jana Křtitele, kam jsme se také zašli podívat. Moc se mi ve zdejším muzeu líbilo. Děkuji za pozvání.

Na závěr jsem využil anketu a hlasoval, zda je rukopis pravý anebo falzum.