Debata se seniory v Hradci Králové

Dnešní debata se seniory vedená formou kulatého stolu za účasti lídrů politických stran měla překvapivě velmi svižný průběh. Seniory zajímalo, co jim potencionální poslanci, kteří vzejdou z letošních parlamentní voleb, mohou přislíbit, aby se jim žilo lépe. Trochu mne překvapilo, co všechno byli někteří političtí kolegové schopni ve svých příslibech vyjmenovat. Samozřejmě i mým přáním je, abychom se jako vyspělá společnost dokázali postarat o seniory i další sociálně slabé skupiny. Nesdílím však názor, že je třeba každou lidskou činnost svázat zákony a také nelze mrhat sliby, které víme, že nelze splnit. Nacházejme proto spíše systémová řešení (za ODS je to např. několikastupňový model sociálního bydlení, možnost dětí odvádět 1 % z pojištění na důchod svých rodičů…) motivační pobídky (za ODS např. možnost zaměstnavatelů spořit svým zaměstnancům) a diferencujme míru pomoci dle skutečných potřeb (za ODS např. opatření proti zneužívání sociálních dávek…).