Setkání s voliči v Areálu U Pěti buků

Počasí asi lákalo spíše k jiným aktivitám, ale za týden se budeme všichni rozhodovat a vybírat ty, kterým svěříme odpovědnost za budoucnost naší země na nejbližší 4 roky – jsem tedy rád, že jste dnes si dnes našli čas a dali mi prostor představit program ODS, za kterou v našem kraji kandiduji. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit i některé médii zkreslené informace a zodpovědět Vaše dotazy. Zachovejme si do budoucna osobní svobodu, národní hrdost a posilujme demokratické principy ve společné Evropě. Odmítejme byrokracii, demotivující daňové zatížení, ztrátu osobních svobod. A hlavně, prosím, přijďte k volbám! Než tam půjdete, seznamte se pečlivě s programy všech stran a zamyslete se, zda to, co Vám slibují, mohou opravdu splnit. Program ODS si za svými sliby stojí!