Transparentnost Městského úřadu Trutnov

Vážení občané,

rád bych předešel množícím se spekulacím, které v poslední době můžeme zaznamenat v souvislosti s prodejem pozemků k projektu Průmyslová zóna Krkonošská. V souvislosti s tím byl Městský úřad Trutnov osočen z neoprávněného ukončení pracovního poměru s paní Sabinou Havlovou.

Rád bych předeslal, že jsem se vždy zasazoval o maximální transparentnost všech aktivit, které v našem městě probíhají. Zároveň je městský úřad velmi otevřený a jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy. Ti, kdo mě v minulosti kontaktovali, brzy poznali, že se problémy snažím řešit osobně a vždy je vysvětluji v kontextu událostí.

Rád bych vás ujistil, že prodej městských pozemků probíhal naprosto transparentně a za ceny obvyklé. Prodej se připravoval relativně dlouho a pečlivě. Pro hlasování zastupitelstva byly pochopitelně vypracovány znalecké posudky, které potvrzují adekvátnost ceny.

Všechny tyto dokumenty přikládáme k tomuto textu. Jsou po celou dobu veřejné, ale pro vyjasnění všech relevantních souvislostí je znovu dáváme k dispozici. Není nic jasnějšího než tyto dokumenty a osobně prohlašuji, že k žádnému pochybení ze strany Městského úřadu Trutnov v tomto projektu nedošlo.

Osobně mě mrzí, že tyto spekulace pravděpodobně dmýchá bývalá zaměstnankyně městského úřadu, která kandiduje v podzimních komunálních volbách, podobně jako oslovený právník pan Bouda. S paní Sabinou Havlovou byl ukončen pracovní poměr dle platného právního rámce, a to z důvodů snižování pracovních míst na jejím oddělení. Je to vždy nezáviděníhodná situace, ale pokud měla paní Sabina Havlová pochybnosti o právní platnosti ukončení pracovního poměru, měla to řešit bezprostředně po jeho ukončení a ne s takřka půlroční prodlevou. Nutno dodat, že výpověď přijala včetně odstupného, pročež je celá diskuze o její neplatnosti irelevantní.

Dvě nová místa v organizační struktuře Městského úřadu Trutnov byla zřízena na základě účetního auditu, který provedla auditorská firma a s jehož výsledky bylo město seznámeno v červnu tohoto roku. Obě místa byla obsazena na základě předchozího výběrového řízení, jedno z těchto míst bylo obsazeno přesunem zaměstnankyně v rámci městského úřadu a druhé nově přijatou zaměstnankyní.

Vyzývám všechny, kteří mají pochybnosti k tomuto projektu nebo k údajnému protiprávnímu ukončení pracovního poměru s paní Sabinou Havlovou, aby kontaktovali buď můj sekretariát, nebo tiskovou mluvčí města Trutnova paní Veroniku Svobodovou, nebo bývalého tajemníka Městského úřadu Trutnov Zdeňka Nýdrleho, který ukončení pracovního poměru s paní Havlovou řešil. Rádi vám vše vysvětlíme.

V přílohách si můžete prohlédnout znalecké posudky, které byly vypracovány k prodeji městských pozemků, a rovněž předmětnou kupní smlouvu. Zároveň si můžete přečíst nezkrácenou verzi korespondence s redakcí pořadu A dost!, kdy se tisková mluvčí Trutnova snažila vyjít vstříc a nabízela několik alternativních termínů pro natáčení.

Pokud má kdokoliv informace, že se na Městském úřadě Trutnov realizovaly protiprávní aktivity, prosím, sdělte mi tyto skutečnosti. Zároveň, prosím, splňte občanskou oznamovací povinnost.

S úctou

Mgr. Ivan Adamec

Leave a response