Vyjádření k Trutnov Trails

Pár dní jsem zvažoval, zdali navštívit pondělní schůzku ohledně Trutnov trails ve Lhotě. Rád bych totiž toto téma probral s obyvateli Lhoty, ale partnerem pro jednání zároveň nemůže být pan Čepelka, dokud jeho jednání bude postrádat základní slušnost a naopak obsahovat zjevné manipulace s fakty.

Moje dilema však rozhodla napjatá aktuální politická situace – na pondělí 19:30 byla svolána do Prahy mimořádná výkonná rada ODS, které se musím zúčastnit.

Rád bych se proto krátce k této problematice a současným aktivitám pana Čepelky směřujícím proti ní, vyjádřil. Je potřeba jasně říct, že já osobně a troufám si říct i drtivá většina zastupitelů jsme přesvědčeni, že lidé mají nárok na to vyjadřovat se k věcem souvisejícím s jejich životem, ale že se město zároveň musí chovat konzistentně a rozhodovat na základě faktů a nikoli emocí. Zastupitelstvo projekt podpořilo na popud pana Jiránka a na základě faktu, že všechna potřebná povolení byla v pořádku a ani v dotčených lokalitách nebyl mezi lidmi s tímto projektem problém. Nelze najednou otočit jako korouhvička, pokoušet se revokovat usnesení, či se dokonce snažit nějak zastavit rozběhnuté aktivity. Znamenalo by to nejen neserióznost, ale hlavně potencionální neblahé právní důsledky pro město Trutnov. Všechny kontroly příslušných úřadů dopadly pro traily dobře a argumenty, které používá pan Čepelka nejsou pravdivé.

Chtěl bych proto požádat obyvatele Lhoty, aby k této věci přistupovali v klidu a bez emocí a spolu s trailisty se snažili najít rozumné řešení společného soužití, na němž budou všichni profitovat. Jinak budou žít v trvalém konfliktu, ať už se k tomu toto či budoucí zastupitelstva postaví jakkoli. Budoucí rozumné diskuzi s oběma stranami se nebráním, velmi rád pomohu oběma stranám najít společnou řeč.