Den boje za svobodu a demokracii

Na léta nesvobody, demagogie a nařízení limitujících každodenní život i myšlení lidí nemohu nikdy zapomenout. Dnes – 17. listopadu – na to myslím s úlevou, že jsme dokázali totalitní režim změnit, ale i s obavou, abychom nezapomněli, jak těžké to bylo, křehké to je a jak snadno bychom o to, co jsme vybojovali – tedy svobodu a demokracii – mohli zase přijít.