O mně

Po absolvování studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem začal pracovat jako učitel. Důležitým milníkem se pro mě stal rok 1986- přestěhování do Trutnova. Zde jsem nejprve působil jako středoškolský učitel a následně jako ředitel na základní škole. Roku 1994 jsem vstoupil do ODS a v témže roce byl zvolen do zastupitelstva města. O čtyři roky později mě zvolili starostou Trutnova. Tuto funkci vykonávám dodnes. V letech 2002 až 2008 jsem působil jako senátor a v roce 2013 byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Od roku 2016 jsem zastupitelem Královéhradeckého kraje.

Témata, kterým se věnuji

Doprava
Legislativa k liniovým stavbám – jak urychlit výstavbu strategických komunikací a vysokorychlostních železnic.
Je třeba zajistit zrychlení celého procesu povolovacího řízení.
Preference klíčových staveb – pro tyto stavby je třeba uplatňovat jiná řešení než u staveb odlišného charakteru.
Dostavba dálnic D11 a D35 a jejich návaznost na Pražský okruh

Komunální politika
Podporuji systémová řešení oproti přímým volbám

Podnikání
Paušální daně pro malé živnostníky
Zrušení EET
Zamezit nahrazení demokratických principů byrokracií a neustálému zužování osobních svobod
Ochrana soukromých informací

Školství
Kvalitní vzdělání
Odpovídající platy pro učitele
Méně papírování
Podpora regionálního školství

Videa

Reportáž z tiskové konference

Promítání filmu Špunti na vodě v Náchodě

Modrá vlna ODS zahájila v Královéhradeckém kraji promítání české komedie Špunti na vodě v Náchodě.

Rozhovor po předání kulturní ceny

Pár slov k udělení kulturní ceny města Trutnova. Cenu získal doktor Stanislav Šidlák, který se významně podílel na rozvoji regionální kultury po roce 1946.

Rozhovor po předání sportovní ceny

Po kulturní ceně jsme předali i ceny sportovní. Gratuluji všem držitelům cen a zároveň děkuji za skvělou reprezentaci našeho města.

OlfinCar Trutnovský půlmaraton

Start druhého ročníku závodu v běhu na 21 097 km v našem městě. Oceňuji zázemí závodu, tvrdou práci organizátorů a všech, kteří se na tomto půlmaratonu podíleli.

Trutnov Trails

Několik slov po mém sportovním zážitku na Trutnov Trails. Byl to pro mě úžasný zážitek plný adrenalinu, který si jistě někdy zopakuji.

Trutnovské vinařské slavnosti

Trutnovské vinařské slavnosti letos dozrály do 13. ročníku. Jsem rád, že i u nás, v podhorské oblasti, jejíž prioritou není pěstování vína, si akce dokázala najít své místo.

Galerie

IMG_8536
1
27489_big

Události

Zahájení kampaně ODS

1. září
Brno

Zahájení celostátní volební kampaně Občanské demokratické strany v Parlamentních volbách 2017.

Návštěva školy Komenského

4. září
Trutnov

Zahájení prvního školního dne a nového školního roku.

Návštěva školy Komenského

4. září
Trutnov

Zahájení prvního školního dne a nového školního roku.

Komentáře

Zahájení nového školního roku

Dnes se po dvou měsících opět zaplnily školní lavice. Při té příležitosti jsem navštívil naši trutnovskou základní školu Komenského, abych popřál úspěšné vykročení, hodně...

Kontakt

Adresa

Mgr. Ivan Adamec

kancelář 327B
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Spojení

Tel.: +420 499 803 361
Tel.: +420 257 172 272 (číslo do PSP)
Fax.:+420 499 803 103
Email: adamec@trutnov.cz

Mapa